Waar gewerkt wordt…

Klachtenregeling

Wat als het niet werkt?

Bureau Bomers hecht aan tevreden relaties en we werken daarom steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening.
Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over onze dienstverlening, eventuele medewerkers of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen we u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw feedback zien wij als een cadeau!

Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of in persoon) worden opgelost; wij verzoeken u daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak. Dat kan op telefoonnummer 06 305 144 84.
Lukt dit niet of heeft u redenen om dit niet te willen, dan zult u worden door verwezen naar een nader te benoemen externe mediator.

In detail