Extern vertrouwenspersoon

Goed werkgeverschap is investeren in een gezonde werkplek.

Iedere medewerker heeft recht op een veilige werkomgeving. En als werkgever ben je verplicht om daarvoor te zorgen. Ongewenste omgangsvormen zoals: pesten op het werk, discriminatie, seksuele intimidatie en agressie op de werkvloer hebben een groot effect op de mens. Binnen de organisatie zorgt het voor spanningen, stress, fouten, onveilig gevoel, ziekte of nog erger. Door het inzetten van een vertrouwenspersoon krijg je als werkgever door (on)gevraagd advies, ondersteuning en begeleiding om ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen en de gevolgen te beperken.

Maar denk ook aan incidenten binnen bedrijven, waarbij personen de waarden en normen van een organisatie schenden of zich niet houden aan de gedragscode. Zoals het omzeilen van regels of het lekken van informatie. Of er is sprake van een misstand waarbij het maatschappelijk belang in het geding kan komen zoals corruptie en fraude.

Dit betekent concreet dat een organisatie, vereniging of stichting mij als extern vertrouwenspersoon kan inzetten bij een vermoeden van ongewenst gedrag en/of integriteit kwesties.
Als extern vertrouwenspersoon zorg ik voor de eerste opvang, begeleiding en bied ik ondersteuning aan de melder. Tevens ben ik bekend met de mogelijke routes en kan de melder hierover adviseren.

Mijn aanpak is integer en oplossingsgericht. Erkenning en respect voor u, uw organisatie en medewerkers zijn hierbij kernwaarden. Hierdoor beperk je de kans op ziekteverzuim, een arbeidsconflict of zelfs ontslag. Ook verklein je de kans dat door escalatie een medewerker steun buiten de organisatie gaat halen of zelfs de media opzoekt.

Onderstaande video geeft een duidelijke uitleg over de rol van een vertrouwenspersoon.

Animatie: De rol van een vertrouwenspersoon | Video | Arboportaal

Of kijk bij Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Informatieblad professionele vertrouwenspersonen | Publicatie | Arboportaal

Wilt u meer weten?

Jeannet Bomers

Gecertificeerd vertrouwenspersoon LVV voor ongewenste omgangsvormen én/of integriteit (reg.nr.204106-001/VP-2527)

In detail